6. sep, 2021

Träning för Sofie Phil

Nu har vi kommit igång Zolo och jag ska träna för instruktör Sofi Phil en mycket erfaren och duktig sådan.

Vi får en läxa varje gång som vi ska träna på, denna gång va jaktfot och fokusera. Jag anväder skål med godis i för att Zolo ska lära sig fokusera titta framåt på det som jag ställer där. Detta är för att i senare träning hålla koll då dummies kastas som markering. 

Filmen visar hur jag tränar!