Löp

23 Juli 2022 började Vittra löpa. Nu är hon parad tre gånger och alla gånger har gått fint.